Vragen van de leden Van Bommel (SP) en Verheijen (VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over activiteiten van Turkije in de exclusieve economische zone van Cyprus (ingezonden 21 januari 2015).

Vraag 1

Herinnert u zich uw uitlating dat u het moeilijk te beoordelen vindt of het seismisch onderzoek van Turkije in de exclusieve economische zone van Cyprus legaal of illegaal is?1

Vraag 2

Kunt u aangeven wat het doel en de reikwijdte is van het seismisch onderzoek van Turkije?

Vraag 3

Is het waar dat het VN-zeerechtverdrag stelt dat een staat het soevereine recht heeft onderzoek te doen in de eigen exclusieve economische zone?2 Indien ja, moet de conclusie dan niet zijn dat het onderzoek door Turkije illegaal is? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Bent u bereid dit Turkse handelen als illegaal te veroordelen? Indien neen, waarom niet?


X Noot
1

Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken met betrekking tot een mogelijk EU-lidmaatschap voor Turkije, http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2014–2015&nr=42&version=2, 15 januari 2014.